خردی بر دروازه گوش

خردی بر دروازه گوش

مهر ۲۸, ۱۳۹۹ مهندسی ذهن

آنکس می‌آموزد که خردی بر دروازه گوشش به انتظار نشسته است

ادامه مطلب
 • صفحه اصلی
 • صفحه اصلی
 • صفحه اصلی

  پیش عنوان اسلاید

  عنوان اسلاید

  من متن اسلایدشو هستم.شما می توانید متن را از آیتم اسلاید ها ادیت کنید.

فشن

 • نمایشگاه نقاشی

 • ایونت لباس

 • آثار هنری

سبک زندگی

خردی بر دروازه گوش

خردی بر دروازه گوش

آنکس می‌آموزد که خردی بر دروازه گوشش به انتظار نشسته است

writer-robot45 On مهر ۲۸, ۱۳۹۹
کتاب

کتاب

کتابی که برای خواندن است آن کتابی نیست که به جای تو بیاندیشد، بلکه کتابی‌ست که تو را به اندیشیدن وادار می‌کند.

writer-robot45 On مهر ۲۸, ۱۳۹۹
انسان بودن

انسان بودن

انسان بودن یعنی زندگی کردن در میدان قطبی تنشی که بین واقعیت و آرمان‌ها و ارزش‌ها زندگی میکند. و هستی انسان اعتبار ندارد، مگر اینکه

writer-robot45 On مهر ۲۸, ۱۳۹۹
تعمق و تامل

تعمق و تامل

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معنای یوگا نیست؛ به معنای تعمق و تامل است. به معنای گشودگی در

writer-robot45 On مهر ۲۸, ۱۳۹۹

نمایشگاه ها

مرداد ۳۰, ۱۳۹۹خودشناسی
نامه ای از سوی پروردگار به همه انسانها

این عادت دیرینه ات بوده که هرگاه خوشحالت کردم از من روی گردانیدی و رو بسوی دیگر کردی و هر وقت سختی به تو رسید از من ناامید شدی. (اسرا ۸۳)

مهر ۲۸, ۱۳۹۹مهندسی ذهن
خردی بر دروازه گوش

آنکس می‌آموزد که خردی بر دروازه گوشش به انتظار نشسته است

ادامه مطلب
مهر ۲۸, ۱۳۹۹کتاب
کتاب

کتابی که برای خواندن است آن کتابی نیست که به جای تو بیاندیشد، بلکه کتابی‌ست

ادامه مطلب
مهر ۲۸, ۱۳۹۹برگ سبز
انسان بودن

انسان بودن یعنی زندگی کردن در میدان قطبی تنشی که بین واقعیت و آرمان‌ها و

ادامه مطلب
مهر ۲۸, ۱۳۹۹مهندسی ذهن
تعمق و تامل

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معنای یوگا نیست؛

ادامه مطلب

ویدیو روز

عکس روز

ادبیات