آنچه متعلق به خدا است را، به خدا واگذار کنید
آنچه متعلق به خدا است را، به خدا واگذار کنید

آنچه متعلق به خدا است را، به خدا واگذار کنید

معمولا مقدار زیادی انرژی مصرف می کنیم که از برخورد اجتناب کنیم و در برابرش مقاومت ورزیم.

این کاری است بیهوده و انرژی حیاتی ما را تهی می سازد.

با پذیرش برخورد و اصطکاک و با این احساس مثبت که هر مشکلی که به سراغ ما می آید برای رشد بیشتر روحانی ما طراحی گردیده، بدون هیچ واسطه ای با زندگی مان روبرو می شویم.

دوباره تکرار می کنیم، این یک حقیقت است، خواه ما بدان آگاه باشیم و یا نباشیم.

اما با آگاه شدن به آن، رشد و توسعه مان را سرعت می بخشیم.

به زندگی تان با جداسازی تأثرات از هم نگاه کنید.

حضرت مسیح توصیه کردند: «آنچه متعلق به خدا است را، به خدا واگذار کنید»

این اشاره یی است تا زحمت ها و تقلاهایی که کار، خانواده، پول، موفقیت، تملکات و تقاضاهای شان بر سر هویت شما می آورند را، مشاهده کنید.

گرجیف

ریشه رنج

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و…
بیشتر بخوانید
سپاس خدای را

سپاس خدای را

در دنیا انسان هایی هستند که اعتقاد دارند تنها چیز های مفید، چیزهایی هستند که؛ به لذات جسمانی – حیوانی منجر شوند. حتی خدا، ابدیت…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram