ابدیت خانه ی ماست

مراقبه
مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد، و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی. در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ما فقط برای مدتی مقیم کاروانسرای جسم هستیم.

آنانی که با وهم، مست هستند فراموش کرده‌اند که چگونه ردپایی را که به خدا هدایت میکند دنبال کنند.

اما وقتی که در مدیتیشن، آن الوهیت، فرزند اسراف کار را به چنگ می‌آورد، دیگر هیچ تأخیری نیست.

دروازه های سال نو را با امید تازه وارد شو.

بیاد داشته باش که فرزندی از خدا هستی.

این بستگی به تو دارد که چه خواهی شد.

سر بلند باش که فرزندی از خداوند هستی.

چه چیزی برای هراسیدن داری؟


مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

مشیت او را اجرا کن، آنگاه هیچ چیز نمی‌تواند به تو آسیب برساند.

او تو را برای همیشه دوست دارد.

به آن بیاندیش.

به آن ایمان داشته باش.

آن را درک کن و ناگهان روزی خواهی دید که تو جاودانه در خداوند زنده هستی.

بیشتر مدیتیشن کن و در آن آگاهی نیرومند که خداوند همیشه با توست،

بی توجه به اینکه چه اتفاقی می‌افتد باور داشته باش.

آنگاه خواهی دید که پرده ی توهم برداشته خواهد شد و با آنی که خدا است یکی خواهی شد.

اینگونه بود که بزرگترین خوشبختی ام را در زندگی‌ پیدا کردم.

من اکنون در جستجوی هیچ چیزی نیستم
زیرا که همه چیز را در “او” دارم.

هرگز میل به جدایی از آنچه که غنی ترین همه ی دارایی هاست ندارم.

این پیام من برای تو برای سال نو است.


پاراماهانسا یوگاناندا

5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :