بزرگترین دارایی در این دنیا
آرام که باشی زمان متوقف می‌شود..
جایی که زمان نباشد، کارما از بین می‌رود، چرخه زندگی و مرگ می‌ایستد و هر چیزی به خنثی و خالی شدن متمایل می‌گردد.

بزرگترین دارایی در این دنیا

آرام که باشی زمان متوقف می‌شود..

تنها چیزی که در زندگی معنوی نیاز داری این
است که واکنش نشان ندهی

آرام بودن بزرگترین دارایی در این دنیا و برترین قدرتی است که
می‌توانی داشته باشی اگر تنها بتوانی آرام باشی،
هر مشکلی را می‌توانی حل کنی؛ این چیزی است
که باید بخاطر داشته باشی.

زمانی که کاملا آرام هستی، زمان متوقف می‌شود.

جایی که زمان نباشد، کارما از بین می‌رود، چرخه
زندگی و مرگ می‌ایستد و هر چیزی به خنثی و
خالی شدن متمایل می‌گردد.
چون زمانی که آرام هستی با انرژی جهان یکی
می‌شوی و همه چیز به خوبی پیش می‌رود.

آرام بودن یعنی همه چیز تحت کنترل است و شما
نگران شرایط و نتیجه‌ای که ممکن است روز
فردا بدست آید نیستید.
آرام بودن یعنی همه چیز خوب است،
و جای هیچ نگرانی نیست.انسان بودن

انسان بودن

انسان بودن یعنی زندگی کردن در میدان قطبی تنشی که بین واقعیت و آرمان‌ها و ارزش‌ها زندگی میکند. و هستی انسان اعتبار ندارد، مگر اینکه…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram