بیداری وجدان و هوشیاری درونی
بیداری وجدان و هوشیاری درونی
پیشرفت انسان با بیداری وجدان و هوشیاری درونی میسر است

بیداری وجدان و هوشیاری درونی

پیشرفت انسان با بیداری وجدان و هوشیاری درونی میسر است

و باید آگاهانه وجدان و هوشیاری درونی را از خواب بیدار کرد و تصادفاً و خود به خود این امر میسر نیست.

گرجیف

ریشه رنج

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و…
بیشتر بخوانید
سپاس خدای را

سپاس خدای را

در دنیا انسان هایی هستند که اعتقاد دارند تنها چیز های مفید، چیزهایی هستند که؛ به لذات جسمانی – حیوانی منجر شوند. حتی خدا، ابدیت…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram