تجربه بی کرانگی
تجربه ی بی کرانگی
بی کرانگی بر زمان ارجحیت دارد و پیش از آنکه زمان متولد شود، وجود داشته است.

تجربه بی کرانگی

تجربه ی بی کرانگی را نباید با ابدیت اشتباه گرفت.

ابدیت یعنی تعدادی بی انتها از روزها…

ابدیت محدود به زمان است، به پیر شدن و مردن،

بی کرانگی بر زمان ارجحیت دارد و پیش از آنکه زمان متولد شود، وجود داشته است.

و چون بی کرانگی هرگز زاده نشد، هرگز نمی میرد.

خود بی کرانه ی ما بر زندگی و مرگ پیشی داشته، هرگز به جریان زمان وارد نمی‌شود.

با بدن شما زاده نشده و زمانی که بدن شما متلاشی می شود نمی میرد.

در بی کرانگی شما از زمان طولی خارج شده به تقدس وارد می شوید.

زیرا دیگر خودتان را صرفاً در زمان شناسایی نمی کنید،

خود را به عنوان کسی که به یک شکل فیزیکی که پیر می شود و می میرد نگاه نمی کنید،

و دیگر مرگ روزهای آخر شما را نمی ترساند.

این مرحله از رستگاری در قلب بسیاری از سنت‌های عرفانی جهان وجود دارد.

قبله فرشتگان

قبله خاصان

کعبه، قبله مومنان است. بیت المعمور، قبله فرشتگان. عرش، قبله دعاگویان. حق، قبله جوانمردان. و اما دل قبله، خاصان است… (ابوالحسن خرقانی) ۵/۵ (۱ Review)
بیشتر بخوانید
ریشه رنج

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram