تربیت اراده

بینایی باطن
هر گاه همت صادق، سست گردد و قلب پاک آلوده شود، چشم بصیرت سالک از جلوه می‌افتد و دیری نپایید که از بلندی عالم ازلی به پستی دنیای زمان و مکان سقوط کند.

سالک نباید گمان کند که هرگاه چشم بصیرتش گشوده شد و از اشراق نورانی بهره مند گردید، ممکن است که از تربیت اراده بی‌نیاز شود.

چون حقیقت مقدس است و حق قدوس، طواف حرمش ممکن نیست مگر با همت صادق و قلب پاک از هر چیزی جز محبت و طلب خوشنودی او.

هر گاه همت صادق، سست گردد و قلب پاک آلوده شود، چشم بصیرت سالک از جلوه می‌افتد و دیری نپایید که از بلندی عالم ازلی به پستی دنیای زمان و مکان سقوط کند.

همچنان که برای انسان ممکن است به سبب اهمال پی‌درپی نور چشمش کم شود یا اصلاً از قوه بینایی محروم گردد؛

همانطور هر گاه سالک محبت حقیقت و حق را کوچک بشمرد و اندک اندک بصیرتش کم می شود،

و اگر در اهمال غرق شود، بینایی باطن را از دست می‌دهد.

زنهار زنهار که سالک اجازه ی ورود خاشاکی را در بصیرت بدهد،

زیرا بسیاریند چیزهایی که بصیرت را آلوده و کم بین می‌سازند و به طور کلی قوه ی ادراک را از او سلب می کنند….


عین القضات همدانی
📖 تمهیدات

۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :