تعریف فروتنی

تعریف فروتنی

تعریف فروتنی :

فروتنی یعنی سكون و آرامش مداوم دل.

اینكه با هیچ چیز مشکلی نداشته باشم.

كه هرگز رنجيده خاطر یا مضطرب، زود رنج یا جریحه دار نباشم.

که از هیچ عملى که نسبت به من انجام ميشود تعجب و حیرت نکنم.

و احساس کنم هیچ‌ كاری برعلیه من انجام نشده است.

چه آن هنگام که هیچکس از من تمجید نميكند، و‌ چه هنگامی كه سرزنش یا تحقیر مى شوم آسوده باشم.

این که خانه ی متبركى در درون خود داشته باشم كه بتوانم وارد آن شوم و در را ببندم و در نهانگاه در مقابل خالقم زانو بزنم و در آرامش باشم،

مانند عمق دریا كه مملو از آرامش است، هنگاميكه همه ی اطراف و اكناف پر از مشكلات به نظر می رسد.


Dr bab smith AA

5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :