توفانی از کف آگاهی
توفانی است که از کف آگاهی
عصبانیت مثل توفانی است که از کف آگاهی شما بر‌می‌خیزد

توفانی از کف آگاهی

عصبانیت مثل توفانی است که از کف آگاهی شما بر‌می‌خیزد.

وقتی آمدن او را احساس می‌کنید، کانون توجه خود را به تنفس خود برگردانید.

تیچ نات هان

قبله فرشتگان

قبله خاصان

کعبه، قبله مومنان است. بیت المعمور، قبله فرشتگان. عرش، قبله دعاگویان. حق، قبله جوانمردان. و اما دل قبله، خاصان است… (ابوالحسن خرقانی) ۵/۵ (۱ Review)
بیشتر بخوانید
ریشه رنج

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram