جوینده همان یافته شده است
جوینده همان یافته شده است

جوینده همان یافته شده است

یکی از ویژگی‌های ذهن این است که هر آنچه بیابی و بدست بیاوری در همان لحظه برایت بی معنا میشود و دوباره به جستجو ادامه میدهی.

خود جستجو چیست و چرا وجود دارد باید فهمیده شود.

در سیاه چال ذهن هرچه بریزی ناپدید میشود و پر نمیشود.

پول و…… جستجو اجازه نمیدهد که در اینک و اینجا باشی.

چون سرشت جستجو این است که تو را به جای دیگری هدایت کند.

و همیشه یک حالت تب آلوده داری و ارضاء نمیشوی.

آیا تا بحال مراقبه کرده ای که دنبال چه میگردی؟

پس هنوز آن را تعریف نکرده ای.
هر چه بیشتر آن را تعریف کنی بیشتر حس میکنی که نیازی به گشتن دنبال آن نیست.

چون جستجو فقط زمانی وجود دارد که تو خواب آلوده باشی.

هر چه بیشتر تمرکز کنی زود تر هدف از بین میرود. و تهی بودن رخ میدهد.

جستجو محو میشود و خواسته ی جدیدی در تو برای شناخت جستجو گر به صورت خودکار خلق میشود.

جوینده همان یافته شده است”

و تو در بیرون به دنبال آن می‌گشتی!

ریشه رنج

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و…
بیشتر بخوانید
سپاس خدای را

سپاس خدای را

در دنیا انسان هایی هستند که اعتقاد دارند تنها چیز های مفید، چیزهایی هستند که؛ به لذات جسمانی – حیوانی منجر شوند. حتی خدا، ابدیت…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram