درجستجوی واقعیت نباش
درجستجوی واقعیت نباش

درجستجوی واقعیت نباش

درجستجوی واقعیت نباش، خودت واقعی شو

چرا که واقعیت فقط برای افراد واقعی رخ می دهد و غیر واقعی فقط برای افراد غیر واقعی…

۰/۵ (۰ Reviews)

برگستوان

در تاریخ ایران باستان بکارگیری از پوشش پاسبان و زره برای اسب در جنگ ها بسیار همگانی بود. سواران بر روی اسب هایی با زره می نشستند که به...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram