درونگرایی و برونگرایی
درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی دو برداشت طبیعی هستند که متقابلا متضادند،

یعنی دو حرکت متقابل که گوته آنها را به حرکت انقباض و انبساط قلب تشبیه کرده است.

جریان متوالی و همساز شده این حرکت آهنگ زندگی را پدید می آورد.

برای رسیدن به این آهنگ باید هنر زندگی کردن را دانست،

باید مطلقاً ناخودآگاه بود تا جریان طبیعی را هیچ عمل آگاهانه ای نتواند مختل بسازد،

یا برعکس باید به درجه عالی آگاهی رسید که حالت نادر است تا بتوان جریان متضاد طبیعی را اجرا کرد،

زیرا که عقبگرد یعنی بازگشت به ناخودآگاهی حیوانی و این مقدور نیست.

لذا باید راه دشوار پیشروی را ادامه داد و سعی کرد به سطحی بالاتر از آگاهی رسید .

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

وصل پروانه

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدمرقیب نیز چنین محترم نخواهد…
بیشتر بخوانید
۰/۵ (۰ Reviews)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram