درک ما از امنیت در دنیا
درک ما از امنیت در دنیا

درک ما از امنیت در دنیا

حقیقت این است که درک ما از امنیت در دنیا، از احساس اطمینان خاطری که در وجود خودمان داریم سرچشمه می‌گیرد.

برای تجربه کردن آن باید اطمینان حاصل کنیم.

باید از خود بپرسیم آیا به هوش کائنات که در ذات همه‌ی موقعیت‌ها و تمام زندگی نهاده شده است ایمان داریم؟

اگر پاسخ ما به این سوال منفی است، در آن‌صورت باید از خود بپرسیم چرا؟

چه کسی و چه تجربه‌ای به ما آموخته است که دنیا امن‌ نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؟

ما به درجات مختلف با همه چیز در ارتعاشیم، با اتومبیل و خانه‌هایمان و حتی وسایلی که هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

به همین دلیل است که ما بر افراد دیگر، محیط پیرامون و دنیایمان تنها با حضور خود تاثیر می گذاریم.

پس عجیب نیست که وقتی چیزی درون ما تغییر کند، آن تغییر در زندگی ما نیز به چشم می‌آید.

تکه‌ای از این هستی

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است…
بیشتر بخوانید
مقصود پنهان زندگی

مقصود پنهان زندگی

کهن ترین حکمت موجود در جهان به ما می‌گوید؛ که ما در همین بدن فانی مان می‌توانیم آگاهانه به الوهیت وصل شویم. اگر انسان نتواند…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram