روانشناسی عملی

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است.

اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین علمی و عقلی محدود ساخت.

بهتر است احساسات و عواطف را نیز مد نظر داشته باشیم،

روانشناسی که عقل را ارضا کند، هرگز روانشناسی عملی نخواهد بود؛

زیرا عقل نمی تواند به تنهایی به طور جامع و کامل روح را درک کند و آن را دریابد.

روانشناسی عملی

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است. اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram