سفر در خود

سفر خود در خود


روزی شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیابی رسیدند.

اسب بازداشت و ساعتی توقف کرد.

پس گفت: می دانید که این آسیاب چه می گوید؟

میگوید که، تصوف آن است که من دارم.

درشت می ستانم و نرم باز می دهم و گرد خود طواف می کنم؛

سفر خود در خود می کنم تا آنچه نباید از خود دور کنم.


ابوسعیدابوالخیر

5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :