عمیق ترین خلوتگاه روح
صمیمی ترین خلوتگاه روح

عمیق ترین خلوتگاه روح

رویا دری است کوچک و مخفی در عمیق‌ترین و صمیمی ترین خلوتگاه روح که به آن شب کیهانیِ آغازین باز می‌شود،

که پیش از آن که منِ آگاه پدید آید، روح بود…

و بسی فراتر از آنچه منِ آگاه می تواند بدان دست یابد، نیز رو خواهد بود….

۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram