ما در آینده به سر می بریم
ما در آینده به سر می بریم
جالب اینکه بسیاری از کسانی که از بیماری روانژندی رنج می برند، اگر در روزگاران گذشته بسر می بردند دچار این بیماری نمی شدند.

ما در آینده به سر می بریم

زندگی ماشینی باعث عدم تعادل و بسیاری از بیماریهای روانی است.

جالب اینکه بسیاری از کسانی که از بیماری روانژندی رنج می برند، اگر در روزگاران گذشته بسر می بردند دچار این بیماری نمی شدند.

در گذشته، انسان به وسیله ی اسطوره ها با دنیای نیاکان ارتباط برقرار می کرد.

بیماران امروزی، کسانی هستند که نمی توانند فقدان اسطوره را تحمل کنند…

ما در یک فوران پیشرفت گیرکرده ایم و نمی توانیم حرکت به جلو را متوقف کنیم.

قطع ارتباط با گذشته و بی ریشه شدن انسان است که چنین ناراحتیهایی در تمدن جدید ایجاد می کند.

ما با شتاب به جلو رانده می شویم.

ما در واقع در آینده به سر می بریم.

اندیشیدن

تعمق و تامل

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معنای یوگا نیست؛ به معنای تعمق و تامل است. به معنای گشودگی در…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram