مقصود پنهان زندگی

مقصود پنهان زندگی

کهن ترین حکمت موجود در جهان به ما می‌گوید؛

که ما در همین بدن فانی مان می‌توانیم آگاهانه به الوهیت وصل شویم.

اگر انسان نتواند سرنوشتش را محقق کند، طبیعت شتاب نمی کند.

طبیعت آن قدر دنبالش می کند تا سرانجام روزی به او برسد و وادارش کند تا مقصود پنهان زندگی اش را تحقق بخشد.

تکه‌ای از این هستی

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است…
بیشتر بخوانید
5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است از یک اقیانوس و...

رپورتاژ آگهی :