موسیقی ارامش روح

بهایی که برای روشن‌بینی خودمان باید بپردازیم
ما می‌ترسیم به اوج توان بالقوه مان برسیم و این نیز به ناگزیر روی توان بالقوه ی خلاق، مالی و حرفه‌ای ما اثر می گذارد.


بهایی که برای روشن‌بینی خودمان باید بپردازیم

هرچند ما دوست داریم در دور و بر افراد روشن بین باشیم یا آگاهانه روی روشن بین شدن کار کنیم،

اما عمیقا از بهایی که برای روشن‌بینی خودمان باید بپردازیم، می‌ترسیم.

پذیرش مسئولیت اعمال مان و نگرش‌هایمان انضباطی مادام العمر می‌طلبد.

ما نمی‌توانیم در بندر سرزنش استراحت کنیم،

پس نا آگاهانه و گاه آگاهانه، به ضعف هایمان دامان می‌زنیم و به ترس هایمان می چسبیم.

مادام که روشن بین شدن از نگاه ما مترادف با انزواست، از توانمندسازی خودمان را بر می گردانیم.

ما می‌ترسیم به اوج توان بالقوه مان برسیم و این نیز به ناگزیر روی توان بالقوه ی خلاق، مالی و حرفه‌ای ما اثر می گذارد.


5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email