موسیقی بی کلام آرامش بخش

راه رسیدن به حقیقت همین است
انسان باید در تمام زندگی خویش به دنبال یافتن بهترین راه پیروی از طریقت راستین باشد.

شایسته نیست که انسان تنها محدود به دسته‌ای از دیدگاه ها شود.

تلاش برای کسب دانش و بعد متوقف شدن در آنچه فرا گرفته ای اشتباه است.

در وهله ی نخست تا بدان جا تلاش کن که مطمئن شوی اصول را آموخته ای، و بعد بر طبق آن اصول عمل کن تا نتیجه دانش خویش را ببینی.

این روند تا پایان زندگی ات ادامه خواهد داشت.

متکی به آن چه که از پیش فرا گرفته ای نشو، و تنها با خود بیندیش که «این کافی نیست»

انسان باید در تمام زندگی خویش به دنبال یافتن بهترین راه پیروی از طریقت راستین باشد.

باید که همه ی عمر از آموختن و پیش رفتن به سوی کمال باز نایستد.

«راه رسیدن به حقیقت همین است»


5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email