نقش و نگارهای قالی ایرانی
نقش و نگارهای قالی ایرانی
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانیست

نقش و نگارهای قالی ایرانی

« زندگی مانند نقش و نگارهای
قالی ایرانیست ؛ زیباست ، اما درک
معنای زیبایی آن دشوار است ! »

✍️ آلدوس هاکسلی ، نویسنده و
فیلسوف بریتانیایی

تکه‌ای از این هستی

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram