نواختن عاشقانه و شورانگیر در نئو فلامنکویی از آرمیک
نواختن عاشقانه و شورانگیر در نئو فلامنکویی از آرمیک

نواختن عاشقانه و شورانگیر در نئو فلامنکویی از آرمیک

کاری نکرده ایم
جز این که آزاد کنیم
نیمه گمشده ی خویش را
از برج تنهایی

کاری نکرده ایم
جز اینکه قرار دهیم
کاشی گمشده ای را برابر قرینه اش
زیر این گنبد کبود

نسیمی بوده ایم که خاکستر و پرده را پس زده ایم
تا
روشن تر و گرم تر بتابد
ماه و آتش…

ویدیو گیتار آرمیک
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram