هستی یک راز است
هستی یک راز است

هستی یک راز است

هستی یک راز است،
راه ورود به آن منطق نیست،
بلکه عشق است.

راه درک آن نثر نیست،
بلکه شعر است.

راه ادراک آن سر نیست،
بلکه دل است.

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

وصل پروانه

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدمرقیب نیز چنین محترم نخواهد…
بیشتر بخوانید
ماتریس الهی

ماتریس الهی

ماتریس الهی همواره باورها و احساسات و عواطف ما را از طریق حوادث زندگی به ما منعکس می کند، روابط روزمره ی ما نیز می…
بیشتر بخوانید
۰/۵ (۰ Reviews)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram