همه چیز، به انسان بستگی دارد

همه چیز، به انسان بستگی دارد
در واقع همه چیز، به انسان بستگی دارد و تنها بخش ناچیزی از آن و یا نزدیک به هیچ چیز ، مربوط به روش است !

استادی کهن میگوید :اگر انسانی نادرست بخواهد از راهکارهایی کارآمد بهره بگیرد ،در این صورت،این راهکارها به گونه ای نامناسب عمل خواهند کرد !

این گفته ی چینی که بدبختانه بیش از حد واقعیت دارد ،در تقابلی خشن با باورهای ما نسبت به روش 《مناسب》،بدون در نظر گرفتن انسانی که مجری آن است قرار دارد .

در واقع همه چیز، به انسان بستگی دارد و تنها بخش ناچیزی از آن و یا نزدیک به هیچ چیز ، مربوط به روش است !


《روش》 تنها یک مسیر است و بس مسیری ساده که به وسیله ی انسان در پیش گرفته شده است .

تکه‌ای از این هستی

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است…
بیشتر بخوانید
5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :