همچون یک درخت باش
تعادل روحی و با معنی بودن زندگی

همچون یک درخت باش

وقتی در زندگی با دیوار و مانعی روبرو شدی، همچون یک درخت باش:

ریشه بر زمین فرو کن تا زمانی که از اعماق، راهکار و شفافیتی سر برآورد.

اینگونه است که رشد می کنی و آنسوی دیوار را خواهی دید.

یونگ

۰/۵ (۰ Reviews)

برگستوان

در تاریخ ایران باستان بکارگیری از پوشش پاسبان و زره برای اسب در جنگ ها بسیار همگانی بود. سواران بر روی اسب هایی با زره می نشستند که به...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram