والاترین موفقیت
والاترین موفقیت، توان رها ساختن هر آن چیزی است که به آن نایل شده اید،

وارستگی متعال

والاترین موفقیت،

توان رها ساختن هر آن چیزی است که به آن نایل شده اید،

و این است وارستگی متعال

اندیشیدن

تعمق و تامل

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معنای یوگا نیست؛ به معنای تعمق و تامل است. به معنای گشودگی در…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram