گران بهاترین چیزها
ما خرد تمام اعصار و همه ی مردم را کنکاش کردیم و فهمیدیم که گران بهاترین چیزها قبلا با فصیح ترین بیان، با ما سخن گفته اند.

وضعیت معنوی ما

هوش ما به شگفت انگیزترین دستاورد ها رسیده است، اما در عین حال، وضعیت معنوی مان، تاسف برانگیز است.

ما کاملا متقاعد شده ایم که بزرگترین و جدیدترین تلسکوپ اکتشافی، دیگر کره ی آتشین جدیدی را برایمان کشف نمی کند؛

چشمان مان همچنان در محیط خالی فضای بیکران مابین ستاره ها، نا امیدانه پرسه می زند.

در مورد فیزیک و ریاضیات نیز که بتوانند جهانی بی نهایت کوچک را بر ما آشکار سازند، وضعیت خیلی بهتر نخواهد بود.

ما خرد تمام اعصار و همه ی مردم را کنکاش کردیم و فهمیدیم که گران بهاترین چیزها قبلا با فصیح ترین بیان، با ما سخن گفته اند.

اندیشیدن

تعمق و تامل

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معنای یوگا نیست؛ به معنای تعمق و تامل است. به معنای گشودگی در…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram