کتاب تکامل آگاهانه انسان
کتاب تکامل آگاهانه انسان

کتاب تکامل آگاهانه انسان

آگاهی درجات کاملا قابل رویت و مشاهده پذیری دارد. بی تردید قابل رویت و مشاهده در خود است.

نخست ؛پایندگی:
برای چه مدت یک نفر آگاه بوده است.

دوم، بسامد ظهور آگاهی:
چند وقت یک بار فردی آگاه می شود.

سوم، گستره و نفوذ:
از چه چیزی آگاه بوده است.

که برحسب میزان تکامل انسان
بسیار متغیر است.

تکامل آگاهانه انسان

پی دی آسپنسکی

مترجم محمود پورآزاد

ماتریس الهی

ماتریس الهی

ماتریس الهی همواره باورها و احساسات و عواطف ما را از طریق حوادث زندگی به ما منعکس می کند، روابط روزمره ی ما نیز می…
بیشتر بخوانید
کتابی که برای خواندن است

کتاب

کتابی که برای خواندن است آن کتابی نیست که به جای تو بیاندیشد، بلکه کتابی‌ست که تو را به اندیشیدن وادار می‌کند. ۵/۵ (۱ Review)
بیشتر بخوانید
انسان بودن

انسان بودن

انسان بودن یعنی زندگی کردن در میدان قطبی تنشی که بین واقعیت و آرمان‌ها و ارزش‌ها زندگی میکند. و هستی انسان اعتبار ندارد، مگر اینکه…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)

کتاب

کتابی که برای خواندن است آن کتابی نیست که به جای تو بیاندیشد، بلکه کتابی‌ست که تو را به اندیشیدن وادار می‌کند. ۵/۵ (۱ Review)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram