کتاب حقیقت و زیبایی
کتاب حقیقت و زیبایی
زیبایی همان حقیقت است و تا آنجا که در این جهان آفریده می‌شود، کار ذهن هنرمند است

کتاب حقیقت و زیبایی

شلینگ معتقد بود که اگر چیزی در این دنیا زیباست، دلیلش را باید در بهره‌مندی آن از ایده‌ی زیبایی یافت. او می‌گوید زیبایی یعنی همسانی هر چیز با وجود ایده‌آل خود، و یکی شدن وجود محدود و کرانمند با هستی نامحدود، مثالی و بی‌کران. شهود زیبایی‌شناسانه از نظر شلینگ جز این نیست: مکاشفه‌ی یکی شدنِ آنچه می‌بینیم با کمال آنچه می‌شود دید. او به زبانی یادآور زبان افلاطون می‌گوید که زیبایی همان حقیقت است و تا آنجا که در این جهان آفریده می‌شود، کار ذهن هنرمند است.

کتاب: حقیقت و زیبایی
نویسنده: بابک احمدی
نشر مرکز

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

وصل پروانه

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدمرقیب نیز چنین محترم نخواهد…
بیشتر بخوانید
ماتریس الهی

ماتریس الهی

ماتریس الهی همواره باورها و احساسات و عواطف ما را از طریق حوادث زندگی به ما منعکس می کند، روابط روزمره ی ما نیز می…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)

کتاب

کتابی که برای خواندن است آن کتابی نیست که به جای تو بیاندیشد، بلکه کتابی‌ست که تو را به اندیشیدن وادار می‌کند. ۵/۵ (۱ Review)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram