یک قطره آب در دریایی بی کران
یک قطره آب در دریایی بی کران

یک قطره آب در دریایی بی کران

I close my eyes, only for a moment, and the moment’s gone
all my dreams, pass before my eyes, a curiosity
dust in the wind, all they are is dust in the wind
same old song, just a drop of water in an endless sea
all we do, crumbles to the ground, though we refuse to see
dust in the wind, all we are is dust in the wind

چشمهام رو می بندم برای یک لحظه و لحظه ها می گذرند
همه ی رویاهام یادم میاند، مثل حسی غریب
گرد و غباری در باد, همشون مثل گرد و غباری در باد هستند
مثل آهنگهای قدیمی، مثل یک قطره آب در دریایی بی کران
همه ی کارهایی که میکنیم بی فایده هستند ولی ما نمیخواهیم ببینیم
گرد و غباری در باد، ما همه مثل گرد و غباری در باد هستیم

don’t hang on, nothing lasts forever but the earth and sky
it slips away, all your money won’t another minute buy
dust in the wind, all we are is dust in the wind
all we are is dust in the wind
dust in the wind
everything is dust in the wind
everything is dust in the wind

استقامت نکن، هیچ چیزی تا ابد نمی مونه به غیر از زمین و آسمان
وقتی آخرش برسه همه ی پولهات هم نمی توانند حتی یک دقیقه برات بخرند
گرد و غباری در باد، ما همه مثل گرد و غباری در باد هستیم
ما همه مثل گرد و غباری در باد هستیم
گرد و غباری در باد
همه چیز مثل گرد و غباری در باد هستند
همه چیز مثل گرد و غباری در باد هستند


Title: #Dust_In_The_Wind
▪️Artists: #Kansas


آندره ریو و اثری از یوهان سباستین باخ

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

وصل پروانه

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدمرقیب نیز چنین محترم نخواهد…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)

وصل پروانه

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدمرقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند چو پرده دار...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram