اخبار

سر مرگ عاشقان

سر مرگ عاشقان

دشمن خویشیم و یار آنک ما را می‌کشدغرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیمکان ملک

ادامه »

تبلیغات

تعادل روحی و با معنی بودن زندگی
ادبیات
writer-robot45

همچون یک درخت باش

وقتی در زندگی با دیوار و مانعی روبرو شدی، همچون یک درخت باش: ریشه بر زمین فرو کن تا زمانی که از اعماق، راهکار و

ادامه »
درجستجوی واقعیت نباش
ادبیات
writer-robot45

درجستجوی واقعیت نباش

درجستجوی واقعیت نباش، خودت واقعی شو چرا که واقعیت فقط برای افراد واقعی رخ می دهد و غیر واقعی فقط برای افراد غیر واقعی…

ادامه »
هستی یک راز است
ادبیات
writer-robot45

هستی یک راز است

هستی یک راز است،راه ورود به آن منطق نیست،بلکه عشق است. راه درک آن نثر نیست،بلکه شعر است. راه ادراک آن سر نیست،بلکه دل است.

ادامه »
روز جهانی ببر
حیات وحش
writer-robot45

روز جهانی ببر

روز ۲۹ ژوئیه به عنوان روز جهانی ببر نامگذاری شده است. روز جهانی ببر، هم به عنوان یک جشن جهانی و هم به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ این گربه سان زیبا تعیین شده است

ادامه »
مهندسی ذهن
writer-robot45

درمان کرونا و جادوی افزایش سطح انرژی

ویروس (COVID _19 ) مانند دیگر ساختارهای ویروسی با خط سیر حرکت در محیط پیرامون ما دارای ساختار الکترو مغناطیسی است که با توجه به سطح پایین انرژی فرکانسی در حدود ۵/۵ تا ۱۴/۵ هرتز دارد .

ادامه »