جوینده همان یافته شده است

جوینده همان یافته شده است

یکی از ویژگی‌های ذهن این است که هر آنچه بیابی و بدست بیاوری در همان لحظه برایت بی معنا میشود و دوباره به جستجو ادامه میدهی. خود جستجو چیست و چرا وجود دارد باید فهمیده شود. در سیاه چال ذهن هرچه بریزی ناپدید میشود و پر نمیشود. پول و…… جستجو اجازه نمیدهد که در اینک […]

کلام مثبت

کلام مثبت

کلام و صوت : حمیدرضا علیزاده لینک منبع

آنچه متعلق به خدا است را، به خدا واگذار کنید

آنچه متعلق به خدا است را، به خدا واگذار کنید

معمولا مقدار زیادی انرژی مصرف می کنیم که از برخورد اجتناب کنیم و در برابرش مقاومت ورزیم. این کاری است بیهوده و انرژی حیاتی ما را تهی می سازد. با پذیرش برخورد و اصطکاک و با این احساس مثبت که هر مشکلی که به سراغ ما می آید برای رشد بیشتر روحانی ما طراحی گردیده، […]

تئوری خوشبختی

تئوری خوشبختی

یک زندگی آرام و ساده، شادی و خوشبختی بیشتری نسبت به جستجوی مضطربانه و دائمی موفقیت، به ارمغان می آورد

١٤ حقيقت روانشناختی كه هر کسی لازم است آنها را بداند

14 حقیقت روانشناختی

١. آهنگ مورد علاقه شما با يك خاطره عاطفی مرتبط است. ٢. موسيقی بر ادراک شما تاثير می گذارد. ٣. هرچه بيشتر برای ديگران هزينه كنيد، شادتر خواهيد بود. ٤. خرج كردن پول برای تجربه های جديد به جای خريدن وسايل جديد شما را خوشحال تر می كند. ٥. بچه های امروز از نظر عاطفی […]