اخبار

کهن‌الگوی قهرمان

کهن ‌الگوی قهرمان

دو شبحی که هر روز صبح با شما دست به یقه می شوند! کهن‌الگوی قهرمان هر روز ظاهر می‌شود؛ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم

ادامه »

تبلیغات

‍ هر آنچه می بینی، خود تویی
خودشناسی
writer-robot45

‍ هر آنچه می بینی، خود تویی

هر که جهان را می‌بیند، جهان خودش را
می‌بیند. بد یا خوب، این جهان توست.
پس با خودت خوب باش و آن را بیش از این
آلوده مکن.

ادامه »
هنر خوب زندگی کردن
برگ سبز
writer-robot45

هنر خوب زندگی کردن

کسی خوب زندگی می‌کند که این دنیا را شناخته
و مقهور داشتن‌ها و نداشتن‌هایش نمی‌شود.

ادامه »