ریشه‌های درخت

تابلوی ریشه‌های درخت

مثل بقیه مردم فرانسه در خانه حبس شده بودم برای همین تصمیم گرفتم کمی خانه را مرتب کنم. چند ماه قبل مجموعه کارت پستال‌هایی قدیمی مربوط به سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ را که متعلق به پیرزن نود‌وچهار سالۀ فرانسوی بود

سفر در خود

سفر خود در خود

روزی شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیابی رسیدند. اسب بازداشت و ساعتی توقف کرد. پس گفت: می دانید که این آسیاب چه می گوید؟ میگوید که، تصوف آن است که من دارم. درشت می ستانم و نرم باز می دهم و گرد خود طواف می کنم؛ سفر خود در خود می کنم تا […]

عشق

معنی عشق

عشق را از “عشقه” گرفته اند. گیاهی که در باغ در بُن درخت پدید آید و در درخت پیچد. همچنان می رود تا همه درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کُشد که در رگ درخت، نم نماند. تا آنگاه که درخت خشک شود. درختِ وجود انسان هم چون بالیدن آغاز کند و نزدیک […]

آرزوها

آرزوها

مشکل بزرگی که با آن مواجه خواهی شد، نه آرزو بلکه وابستگی و چسبندگی خواهد بود،

تعریف فروتنی

تعریف فروتنی

تعریف فروتنی : فروتنی یعنی سكون و آرامش مداوم دل. اینكه با هیچ چیز مشکلی نداشته باشم. كه هرگز رنجيده خاطر یا مضطرب، زود رنج یا جریحه دار نباشم. که از هیچ عملى که نسبت به من انجام ميشود تعجب و حیرت نکنم. و احساس کنم هیچ‌ كاری برعلیه من انجام نشده است. چه آن […]

روان و روح محض بودن

روان و روح محض بودن

احساس تمامیت،اتحاد یکپارچگی؛ بدون زحمت و در آرامش،با تمامی خود بودن،بهره‌گیری از تمام قابلیت های خویشتن،رها از موانع،محدودیت ها و ترس ها، خودانگیخته و بیانگر،در اینجا و اکنون،روان و روح محض بودن،بی هیچ خواسته و نیازی، همزمان کودک و بالغ بودن،و مورد لطف حق واقع شدن،به نحوی که در کلام نمی گنجد…. مازلو

آرامش عمیق برای تو باد

آرامش عمیق برای تو باد

آرامش عمیق بر موج روان برای تو باد، آرامش عمیق بر هوای جاری برای تو باید، آرامش عمیق بر زمین ساکت برای تو باد، آرامش عمیق ستارگان درخشان برای تو باید، آرامش عمیق بر شب آرام برای تو باد، ماه و ستاره، نور شفابخش خود را بر تو می پاشند. آرامش عمیق برای تو باد. […]

اشکالی از آگاهی

اشکال بالقوه و کاملاً متفاوتی از آگاهی

آگاهی عادی ما در زمان بیداری، ‌ یا آنچه آگاهی عقلی می‌نامیم، فقط نوع خاصی از آگاهی است، در حالی که در همه جا در پیرامون آن، جدا شده از آن با نازک ترین پرده ها، اشکال بالقوه و کاملاً متفاوتی از آگاهی قرار دارد… هیچ شرحی از عالم در تمامیت آن، در صورتی که […]

یک فصل بسیار دردناک

یک فصل بسیار دردناک

طبیعت در بخشیدن نعمت‌های خود، آنقدر دست و دلباز نیست که همراه هوش و ذکاوت بالا، موهبت “دل” را نیز عطا کند. در نتیجه، هر جا که یکی از آن دو حاضر باشد، دیگری حاضر نیست، و جایی که یک استعداد، به شکل تمام و کمال یافت شود، این معمولاً در ازای فدا کردن مابقی […]

ارتباط بین دیابت و تخم مرغ

ارتباط بین دیابت و تخم مرغ

در طی تحقیقات، دانشمندان توانسته اند ثابت کنند که خطر ابتلا به دیابت مستقیماً با افزایش مصرف تخم مرغ متناسب است. این مورد در مردان و زنان مشاهده می شود، در حالت دوم شاخص خطر بیشتری دارد.