اگر ذهن درست تغذیه نشود

اگر ذهن درست تغذیه نشود

سوامی ساتیاناندا می‌گفت همانطور که غذا بدن را تغذیه می‌کند، افکار نیز ذهن را تغذیه می‌کنند. افراد بسیاری مراقب هستند تا از طریق رژیم غذایی، قرص های ویتامین و مکمل ها مواد مغذی لازم را دریافت کنند. آیا هرگز در مورد تغذیه ذهن تفکر کرده‌ایم؟ اگر ذهن درست تغذیه نشود قادر به تحمل سختیهای زندگی […]

میراث‌ دار کردار

میراث‌ دار کردارهای خویش؛

من صاحب اعمال خویشم؛ میراث‌ دار کردارهای خویش؛ زاده اعمال خود؛ در پیوند با کردار خویش؛ و متکی بر اعمال خود می‌زیم؛ و هر فعلی که انجام می‌دهم؛ نیک یا بد‌، میراث آن به من می‌رسد. فرد بایستی همواره بر این اصل تأمل کند

١٤ حقيقت روانشناختی

١٤ حقيقت روانشناختی

١٤ حقيقت روانشناختی كه هر کسی لازم است آنها را بداند ١. آهنگ مورد علاقه شما با یک خاطره عاطفی مرتبط است. ٢. موسيقی بر ادراک شما تاثير می گذارد. ٣. هرچه بيشتر برای ديگران هزينه كنيد، شادتر خواهيد بود. ٤. خرج كردن پول برای تجربه های جديد به جای خريدن وسايل جديد شما را […]