انتقام جویی های حقیر

انتقام جویی های حقیر

هنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.

اینکه وقتی دیگران شایعه می سازند، دهان مان را ببندیم.

اینکه بدون خصومت به انسان ها لبخند بزنیم.

اینکه کمبود محبت در جهان را از طریق محبت های کوچکتر در زمینه های شخصی تر و کوچکتر جبران کنیم.

به کارمان، ایمان بیش تری داشته باشیم.

صبر و حوصله ی بیش تری داشته باشیم.

و برای انتقام جویی های حقیر به سراغ نقد دیگران نرویم.


5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :