اخبار

تبلیغات

اندیشیدن
مهندسی ذهن
writer-robot45

تعمق و تامل

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معنای یوگا نیست؛ به معنای تعمق و تامل است. به معنای گشودگی در

ادامه »
والاترین موفقیت
مهندسی ذهن
writer-robot45

وارستگی متعال

والاترین موفقیت،

توان رها ساختن هر آن چیزی است که به آن نایل شده اید،

ادامه »
مهندسی ذهن
writer-robot45

درمان کرونا و جادوی افزایش سطح انرژی

ویروس (COVID _19 ) مانند دیگر ساختارهای ویروسی با خط سیر حرکت در محیط پیرامون ما دارای ساختار الکترو مغناطیسی است که با توجه به سطح پایین انرژی فرکانسی در حدود ۵/۵ تا ۱۴/۵ هرتز دارد .

ادامه »