تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

مراقبه
مهندسی ذهن
نویسنده

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »
به زندگی طمع نکن
مهندسی ذهن
نویسنده

معصومترین شگفتی خلقت

‍ دو کارما وجود دارد که توسط کائنات زندگی انسان را به خاک سیاه میکشاند؛ یک: کودک آزاری دو: حیوان آزاری معصومترین، پاکترین، بی دفاع

ادامه »
اگر ذهن درست تغذیه نشود
مهندسی ذهن
نویسنده

اگر ذهن درست تغذیه نشود

سوامی ساتیاناندا می‌گفت همانطور که غذا بدن را تغذیه می‌کند، افکار نیز ذهن را تغذیه می‌کنند. افراد بسیاری مراقب هستند تا از طریق رژیم غذایی،

ادامه »
تعریف فروتنی
مهندسی ذهن
نویسنده

تعریف فروتنی

تعریف فروتنی : فروتنی یعنی سكون و آرامش مداوم دل. اینكه با هیچ چیز مشکلی نداشته باشم. كه هرگز رنجيده خاطر یا مضطرب، زود رنج

ادامه »
آرامش عمیق برای تو باد
مهندسی ذهن
نویسنده

آرامش عمیق برای تو باد

آرامش عمیق بر موج روان برای تو باد، آرامش عمیق بر هوای جاری برای تو باید، آرامش عمیق بر زمین ساکت برای تو باد، آرامش

ادامه »
کهن‌الگوی قهرمان
خودشناسی
نویسنده

کهن ‌الگوی قهرمان

دو شبحی که هر روز صبح با شما دست به یقه می شوند! کهن‌الگوی قهرمان هر روز ظاهر می‌شود؛ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم

ادامه »
یک هیجان عصبی
مهندسی ذهن
نویسنده

یک هیجان عصبی

هنگامی که ستاره قطبی در اوج است صدف بستر دریا را ترک می کند و برای گرفتن قطره باران به سطح آب می آید،

ادامه »