اخبار

تبلیغات

روانشناسی عملی
روانشناسی
writer-robot45

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است. اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین

ادامه »
درونگرایی و برونگرایی
روانشناسی
writer-robot45

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی دو برداشت طبیعی هستند که متقابلا متضادند، یعنی دو حرکت متقابل که گوته آنها را به حرکت انقباض و انبساط قلب تشبیه

ادامه »
صمیمی ترین خلوتگاه روح
خودشناسی
writer-robot45

عمیق ترین خلوتگاه روح

رویا دری است کوچک و مخفی در عمیق‌ترین و صمیمی ترین خلوتگاه روح که به آن شب کیهانیِ آغازین باز می‌شود، که پیش از آن

ادامه »
ما باید ناخودآگاه خود باشیم
روانشناسی
writer-robot45

ما باید ناخودآگاه خود باشیم

انسان های اولیه از حرکات غیر قابل کنترل وحشت داشتند، چون تحت تاثیر آنها آگاهی از بین می رفت و جای خود را به حس مالکیت می داد.

ادامه »
گران بهاترین چیزها
روانشناسی
writer-robot45

وضعیت معنوی ما

ما خرد تمام اعصار و همه ی مردم را کنکاش کردیم و فهمیدیم که گران بهاترین چیزها قبلا با فصیح ترین بیان، با ما سخن گفته اند.

ادامه »
درمان ترس و فلج خواب با مدیتیشن
روانشناسی
writer-robot45

درمان ترس و فلج خواب با مدیتیشن

در حدود ۵/۵ نفر فلج خواب را تجربه می کنند که ممکن است در اثر کمبود خواب ایجاد شود و در شرایط روانپزشکی مانند اختلال استرس پس از سانحه بیشتر است. همچنین در نارکولپسی ، اختلال خواب که شامل خواب آلودگی بیش از حد روزانه و از بین رفتن ناگهانی کنترل عضلات است ، شایع است.

ادامه »