تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

اشکال بالقوه و کاملاً متفاوتی از آگاهی
روانشناسی
نویسنده

اشکالی از آگاهی

آگاهی عادی ما در زمان بیداری، ‌ یا آنچه آگاهی عقلی می‌نامیم، فقط نوع خاصی از آگاهی است، در حالی که در همه جا در

ادامه »
یک فصل بسیار دردناک
روانشناسی
نویسنده

یک فصل بسیار دردناک

طبیعت در بخشیدن نعمت‌های خود، آنقدر دست و دلباز نیست که همراه هوش و ذکاوت بالا، موهبت “دل” را نیز عطا کند. در نتیجه، هر

ادامه »
ریشه رنج
روانشناسی
نویسنده

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و

ادامه »
روانشناسی عملی
روانشناسی
نویسنده

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است. اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین

ادامه »
درونگرایی و برونگرایی
روانشناسی
نویسنده

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی دو برداشت طبیعی هستند که متقابلا متضادند، یعنی دو حرکت متقابل که گوته آنها را به حرکت انقباض و انبساط قلب تشبیه

ادامه »
صمیمی ترین خلوتگاه روح
خودشناسی
نویسنده

عمیق ترین خلوتگاه روح

رویا دری است کوچک و مخفی در عمیق‌ترین و صمیمی ترین خلوتگاه روح که به آن شب کیهانیِ آغازین باز می‌شود، که پیش از آن

ادامه »
ما باید ناخودآگاه خود باشیم
روانشناسی
نویسنده

ما باید ناخودآگاه خود باشیم

انسان های اولیه از حرکات غیر قابل کنترل وحشت داشتند، چون تحت تاثیر آنها آگاهی از بین می رفت و جای خود را به حس مالکیت می داد.

ادامه »
گران بهاترین چیزها
روانشناسی
نویسنده

وضعیت معنوی ما

ما خرد تمام اعصار و همه ی مردم را کنکاش کردیم و فهمیدیم که گران بهاترین چیزها قبلا با فصیح ترین بیان، با ما سخن گفته اند.

ادامه »
درمان ترس و فلج خواب با مدیتیشن
روانشناسی
نویسنده

درمان ترس و فلج خواب با مدیتیشن

در حدود 5/5 نفر فلج خواب را تجربه می کنند که ممکن است در اثر کمبود خواب ایجاد شود و در شرایط روانپزشکی مانند اختلال استرس پس از سانحه بیشتر است. همچنین در ناركولپسی ، اختلال خواب كه شامل خواب آلودگی بیش از حد روزانه و از بین رفتن ناگهانی كنترل عضلات است ، شایع است.

ادامه »