اخبار

تبلیغات

روز جهانی ببر
حیات وحش
writer-robot45

روز جهانی ببر

روز ۲۹ ژوئیه به عنوان روز جهانی ببر نامگذاری شده است. روز جهانی ببر، هم به عنوان یک جشن جهانی و هم به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ این گربه سان زیبا تعیین شده است

ادامه »