هيچكس نمی تواند آن را آلوده كند

هنر خوب زندگی کردن
زيرا آنچه كه به راستی از آن توست نمی تواند به سرقت برود، آنچه كه واقعاً از آن توست را هيچكس نمي تواند از تو بربايد.

ابله كسی است که او را فريب می دهيد، به شما اعتماد می كند.

باز او را فريب می دهيد، دوباره اعتماد می كند.

دوباره او را فريب می دهيد و او باز اعتماد ميكند.

سپس می گوييد كه او يک ابله است.

او ابله نیست، بلکه اعتمادش عظيم است؛

اعتماد او چنان خالص است كه هيچكس نمی تواند آن را آلوده كند.

به مفهوم تائو، به مفهوم ذن، يک ابله باش.

سعی نكن ديواری از دانش پيرامون خود ايجاد كنی.

هر تجربه ای كه به سراغت می آيد، بگذار بيايد، و سپس آن را رها كن.

ذهن خود را مدام پاک كن، در برابر گذشته بمير تا در زمان حال زنده شوی،

اينجا و هم اكنون؛ گویی تازه متولد شده ای، گویی يک نوزاد هستيی.

در آغاز اين كار بسيار دشوار خواهد بود، همه جهانيان از تو سوء استفاده خواهند كرد…

بگذار بكنند، بيچاره ها، حتی اگر مورد فريب و نيرنگ و سرقت واقع شدی، بگذار اينها اتفاق بيفتد،

زيرا آنچه كه به راستی از آن توست نمی تواند به سرقت برود، آنچه كه واقعاً از آن توست را هيچكس نمي تواند از تو بربايد.

و هر بار كه نگذاشتی موقعيت ها فاسدت كنند، اين فرصت به صورت يک انسجام درونی درخواهد آمد و روح تو متبلورتر خواهد شد…


5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :