ابدیت خانه ی ماست

ابدیت خانه ی ماست

16 دی 1399 مهندسی ذهن

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه مطلب
 • صفحه اصلی

  دومین پیروزی

  و کسی که خود را مغلوب کرده!

 • صفحه اصلی

  انتقام جویی های حقیر

  هنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.

 • صفحه اصلی

  نامه ای از سوی پروردگار به همه انسانها

  آیا من برنداشتم از دوش تو باری که می شکست پشتت را؟

جدیدترین ها
خودشناسی
ابدیت خانه ی ماست

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

نویسنده
On 16 دی 1399
ارتعاش و قانون ارتعاش چیست؟

ارتعاش و قانون ارتعاش چیست؟

افکار بالاترین ارتعاش را به جهان هستی ساطع می کنند، هر اندازه جنس یک چیز لطیف تر باشد از ارتعاش بالاتری برخوردار است

نویسنده
On 8 دی 1399
جشن آگاهی

جشن آگاهی

ما روح هستیم،که به عنوان یک انسان
زندگی معنوی رو تجربه می کنیم

نویسنده
On 19 آذر 1399
حالات ذهن

حالات ذهن

به ذهن تان به عنوان ذهن بنگريد، نه ذهن من

نویسنده
On 19 آذر 1399
ادبیات
17 آذر 1399ادبیات
حکایت از گلستان استاد سخن سعدی

نسخه نفیس دستنویس از “بوستان”، سال ۱۵۱۴ میلادی، موزه متروپولیتن نیویورک…

30 آبان 1399شعر
روان و روح محض بودن

احساس تمامیت،اتحاد یکپارچگی؛ بدون زحمت و در آرامش،با تمامی خود بودن،بهره‌گیری از تمام قابلیت های

ادامه مطلب
26 آبان 1399برگ سبز
گذرگاه‌های فضایی

گذرگاه‌هایی فضایی باید بین همه اضداد برقرار شوند، و خیابان‌های هموار و روشن باید از یک قطب به قطب دیگر کشیده شوند.

ادامه مطلب
11 آبان 1399کتاب
تهوع مغزی

گزینشی از سخنان برجسته‌ی "آنتون پاولوویچ چخوف" نمایشنامه‌نویس معروف روس جایگاه عشق به انسان نه

ادامه مطلب
ویدیو روز
عکس روز
خودشناسی