ملک اداری

فروشی 35,000,000,000
ویژه
سعادت آباد - سرو شرقی- خیابان سوی نور
متراژ: 350
عمر ملک: 4
طبقه : 6
قیمت هر متر مربع (تومان) :
100,000,000
متراژ کل :
350
تعداد اتاق :
4
قیمت کل (تومان) :
35,000,000,000
فروشی 3,880,000,000
شهرک ژاندارمری - خیابان U23 - امراللهی W23
متراژ: 82
عمر ملک: 6
طبقه : 3
قیمت هر متر مربع (تومان) :
41,000,000
متراژ کل :
82
تعداد اتاق :
2
قیمت کل (تومان) :
3,880,000,000
فروشی 3,800,000,000
ویژه
شاهین شمالی- خیابان نعمت الله
متراژ: 100
عمر ملک: 5
طبقه :
قیمت هر متر مربع (تومان) :
38,000,000
متراژ کل :
100
تعداد اتاق :
2
قیمت کل (تومان) :
3,800,000,000