نتیجه کار ها و افکار ما

نتیجه کار ها و افکار ما

وضعیت کنونی ما در دنیا نتیجه کار ها و افکار ما در گذشته است،

و وضعیت آتی ما تابع آن چه که اکنون می کنیم و می اندیشیم…

این امر که ما و سرنوشت خود را شکل می‌دهیم مانع دریافت کمک از خارج نمی‌شود،

اتفاقاً در اغلب اوقات چنین کمک‌های بس ضروریست.


هنگامی که کمک می آید تکامل نیروهای برتر و استعدادهای نهفته درون تسریع می‌شود، زندگی معنوی بر می خیزد و رشد به جریان می‌افتد و پایان انسان کامل مقدس می‌شود.


این نیروی تسریع کننده نمی‌تواند از کتاب‌ها بیاید، روح فقط از روحی دیگر می تواند این نیرو را دریافت کند و نه از چیز دیگر.

می توانیم تمام زندگیمان را کتاب خوانیم، می‌توانیم بسیار دانشمنداند و فرهیخته شویم،

اما در پایان خواهیم دید که پیشرفتی در درم معنوی نداشته ایم.


5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :