گذرگاه‌های فضایی

گذرگاه‌هایی فضایی
گذرگاه‌هایی فضایی باید بین همه اضداد برقرار شوند، و خیابان‌های هموار و روشن باید از یک قطب به قطب دیگر کشیده شوند.

روحم با صدایی واضح با من سخن می‌گوید:

در باید از لولا کنده شود تا گذرگاهی آزاد،
بین اینجا و آنجا،
بین آری و خیر،
بین بالا و پایین،
بین چپ و راست، برقرار گردد.

گذرگاه‌هایی فضایی باید بین همه اضداد برقرار شوند، و خیابان‌های هموار و روشن باید از یک قطب به قطب دیگر کشیده شوند.

ترازوها باید میزان شوند، و شاهین آنها باید آرام در نوسان باشد.

شعله‌ای باید روشن باشد که با وزش باد خاموش نشود.

نهری باید جاری باشد که به ژرفترین هدفش برسد.

رمه های حیوانات وحشی باید در طول مسیرهای بازی کهن شان به چراگاه ها و صید گاهاشان حرکت کنند.


زندگی باید جاری باشد،
از تولد به مرگ،
از مرگ به تولد،
بی وقت مانند حرکت خورشید.


همه چیز باید در این مسیر پیش برود.

روح اینچنین سخن می‌گوید!

اما من از روی تصادف و هراس خود را به بازی می‌گیرم.

شب است یا روز؟
خوابم یا بیدار؟
زنده یا مرده ام؟


کتاب سرخ
فصل هفدهم
شب رابع

THE RED BOOK

5/5 (1 Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :

ماتریس الهی

ماتریس الهی همواره باورها و احساسات و عواطف ما را از طریق حوادث زندگی به ما منعکس می کند، روابط روزمره ی ما نیز می تواند عمیق ترین قلمروهای...

رپورتاژ آگهی :