تازه ها

تابلوی ریشه‌های درخت

ریشه‌های درخت

مثل بقیه مردم فرانسه در خانه حبس شده بودم برای همین تصمیم گرفتم کمی خانه را مرتب کنم. چند ماه قبل مجموعه کارت پستال‌هایی قدیمی مربوط به سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ را که متعلق به پیرزن نود‌وچهار سالۀ فرانسوی بود

ادامه »

تبلیغات

ریشه رنج
روانشناسی
نویسنده

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و

ادامه »
دومین پیروزی
خودشناسی
نویسنده

دومین پیروزی

بین کسی که در نبرد هزاران نفر را مغلوب کرده، و کسی که خود را مغلوب کرده! دومی پیروزی بزرگتری به دست آورده است. ”

ادامه »