اخبار

تبلیغات

یونگ
سبک زندگی
writer-robot45

احساس تهی بودن

تنها حادثه ای که هنوز هم برای انسان امروزی ارزشمند است، در پهنه ی درونِ روان ناخودآگاه قرار دارد.

ادامه »
تکه‌ای از این هستی
اندیشه
writer-robot45

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است

ادامه »