اخبار

تبلیغات

دوستی
شعر
writer-robot45

دوستی نیز گلی‌ست

دل من دیر زمانی است که می‌پندارد:«دوستی» نیز گلی‌ست؛مثل نیلوفر و ناز،ساقه‌ی ترد ظریفی دارد.بی گمان سنگدل است آنکه روا می‌داردجانِ این ساقه‌ی نازک را

ادامه »