تازه ها

تابلوی ریشه‌های درخت

ریشه‌های درخت

مثل بقیه مردم فرانسه در خانه حبس شده بودم برای همین تصمیم گرفتم کمی خانه را مرتب کنم. چند ماه قبل مجموعه کارت پستال‌هایی قدیمی مربوط به سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ را که متعلق به پیرزن نود‌وچهار سالۀ فرانسوی بود

ادامه »

تبلیغات

تعریف فروتنی
مهندسی ذهن
نویسنده

تعریف فروتنی

تعریف فروتنی : فروتنی یعنی سکون و آرامش مداوم دل. اینکه با هیچ چیز مشکلی نداشته باشم. که هرگز رنجیده خاطر یا مضطرب، زود رنج

ادامه »