تازه ها

تابلوی ریشه‌های درخت

ریشه‌های درخت

مثل بقیه مردم فرانسه در خانه حبس شده بودم برای همین تصمیم گرفتم کمی خانه را مرتب کنم. چند ماه قبل مجموعه کارت پستال‌هایی قدیمی مربوط به سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ را که متعلق به پیرزن نود‌وچهار سالۀ فرانسوی بود

ادامه »

تبلیغات

آدمی که نام‌های فراوانی می‌داند
خودشناسی
نویسنده

آدمی که نام‌های فراوانی می‌داند

بر اساس قاعده کلی،وقتی آدم‌هادرمی‌یابند چیزی را نمی‌فهمندمی‌کوشند نامی برای آنچه نمی‌فهمند بیابند. و وقتی نامی برای آن می‌یابند،می‌گویند آن را درک کرده‌اند؛اما پیدا کردن

ادامه »