تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

کتابی که برای خواندن است
کتاب
نویسنده

کتاب

کتابی که برای خواندن است آن کتابی نیست که به جای تو بیاندیشد، بلکه کتابی‌ست که تو را به اندیشیدن وادار می‌کند.

ادامه »
کتاب قدرت اسطوره
کتاب
نویسنده

کتابِ قدرت اسطوره

یکی از مشکلات امروز ما این است که به اندازه‌ی کافی با ادبیات معنوی آشنایی نداریم. ما به اخبار روز و مشکلاتی که ساعت به ساعت دامنگیرمان است دلبسته ایم

ادامه »
کتاب تکامل آگاهانه انسان
کتاب
نویسنده

کتاب تکامل آگاهانه انسان

آگاهی درجات کاملا قابل رویت و مشاهده پذیری دارد. بی تردید قابل رویت و مشاهده در خود است. نخست ؛پایندگی:برای چه مدت یک نفر آگاه

ادامه »